Ersun PEHLİVAN

Software Developer / Process Management Consultant

Delphi ile DriveComboBox, DirectoryListBox, FileListBox Kullanımı

Merhaba arkadaşlar

Kimi Zaman dosya kopyalama, Veritabanı yedekleme, .. işlemlerimiz için kullanabileceğimiz Win3.1Kontrollerinden DriveComboBox, DirectoryListBox, FileListBox inceleyelim vs resim gösterme.Örnek form arayüz tasarımıprosedür TForm1.DirectoryListBox1Change (Sender: TObject);
begin 
 FileListBox1.Directory: = DirectoryListBox1.Directory;
end;
 
prosedür TForm1.DriveComboBox1Change (Sender: TObject);
begin
 DirectoryListBox1.Drive: = DriveComboBox1.Drive;
end;
 
prosedür TForm1.FileListBox1Change (Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption: = FileListBox1.FileName;
end;
 
prosedür TForm1.FormCreate (Sender: TObject);
begin
 DirectoryListBox1.Drive: = DriveComboBox1.Drive;
end;


Formun Çalışır DurumuSaygılarımla
Ersun PEHLİVAN