Ersun PEHLİVAN

Software Developer / Process Management Consultant

Perakende Gıda / E - Ticaret Sistemi

Normal bir e-ticaret sisteminden ziyade gıda sektörüne yönelik yaptığım sistemin ve hazırladığım özet dokümantasyona bakacak olursak. Teknolojik ve operasyonel tarafın kolay olmadığını görecek olursunuz. Ön analizlere bakacak olursak ...


Kompleks yapıda e ticaret sistemi

Müşteri siteye gelir.
Müşteri sistem tarafınca tanımlı mağaza aktif (default) olarak aktif hale getirilir.
Müşteri site üzerinden üye olur.
Müşteri bölge değiştir ekranından ilgili bölgesini değiştirir.
Müşteri ilgili bölge fiyatları güncellenerek aktif olarak listelenir.
Müşteri alışverişe başlayarak sepetini doldurur.
Müşteri sistem tarafınca tanımlı en düşük sepet tutarını tamamlamak zorunda.
Müşteri alışveriş tamamla diyerek adres sayfasına yönlenir.
Müşteri teslimat adresi ve fatura adresi tanımlayarak (Seçili bölge içerisinde)
 - eve servis
 - gel al servis

seçeneklerinden birini seçimini yapar. Admin panel yönetici tarafınca tanımlanan (gün bazlı olarak) saat standartları müşteri seçimine sunulur.
Müşteri tarafınca seçim yapılarak ödeme sayfasına yönlenir.

Ödeme seçenekleri içerisinde

- Teslimatta nakit ödeme (ödeme yapılacak miktar girilir) / Ör : 100 tl vb..
- Teslimatta kredi kartı ile ödeme

Alışverişi tamamla diyerek sipariş numarası müşteriye sunulur. Hesabım sayfasından takibini yapabilir.Mağaza paneli

Gelen sipariş yetkili mecralara sms olarak bildirilir.
Mağaza e ticaret personeli siparişin görüntüleneceği mağaza paneline giriş yapar.
Mağaza e ticaret personeli ilgili hazırlamam gereken siparişlerden yakın tarih ve saatli olanı seçimini yapar. Rapor olarak çıkartır.
Mağaza e ticaret personeli windows ce üzerinden toplama işlemine başlar.
Mağaza e ticaret personeli ilgili ürün mağazada yoksa mağaza paneli üzerinden muadil ürün ekleyerek toplama işlemini tamamlar.
Mağaza e ticaret personeli ilgili ürünlerin araca yüklemesini yapar.
Mağaza e ticaret aracı teslimat adresine yola çıkar.
Mağaza e ticaret personeli tarafınca müşteriye ürünleri teslim edilerek, faturası teslim edilir.

Yönetim Paneli

E Ticaret yönetici tarafınca mağaza e ticaret personeline destek verilir.
E Ticaret yöneticisi tarafınca mağaza e ticaret personeli kordine edilir.
E Ticaret yöneticisi tarafınca yönetim paneli işlevselliği sağlanır.
E Ticaret yöneticisi tarafınca ürün kotaları, min, max değerler belirlenir.
E Ticaret yöneticisi tarafınca ürün artış değerleri belirlenir.

TEKNOLOJİ

En zor kısımlarından biri diyebiliriz. Hangi teknoloji kullanılacak, personel takviyesi yapılacak olursa ekibe en kısa sürede adepte olabilmesi gibi
sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Yeni gelişen teknolojiler, sistemlere entegre edilmesi vs..

Web programlama dili olarak Asp.NET MVC olarak karar kılındı.
E ticaret personeli'nin kullandığı toplayıcılar Windows CE (net 3.5) ile geliştirilmesi sağlanarak (WDSL) servisleriyle entegrasyonu sağlandı.
SAP Entegrasyon süreçleri bulunmaktaydı. Asp.NET ile (WSDL) servisleri geliştirildi.
Mağaza panellerinin yönetim panelinden bağımsız olarak SOA (Servis odaklı) olarak çalışma hazırlıkları tamamlandı.
SOA sürecinde güvenliği en üst seviyede olması için authorize servis katmanı geliştirildi.
SAP fatura aktarım aşamasında danışman uzmanlar tarafınca bizlere ne yapmamız gerektiği bildirildi. Gerekli geliştirmeleri yaparak kendilerine verdik.
Fatura müşterisinin e-mukellef gibi durumlarınında ilgili servisler üzerinden sorgulanması ve kontrollerinin yapılması sağlandı.
Bunlara ek olarak hızlı ve pratik bir şekilde kod yazmamı sağlaması için framework Helper geliştirmesi diyebilirim. (Database, Web Form, MVC) vb..
Mobil platform için Rest Api lerin geliştirilmesi sağlandı.

Mobil Toplayıcılar

Günümüz teknolojik durumlarıda göze alacak olursak, mobil platformun kullanışlığı ve her durumda veriye ulaşılabilirliği, bizleride harekete geçirdi.
Windows ce ile yapmakta olduğumuz toplama yazılımın android tablet üzerine geçirilmesi gün yüzüne çıkmaktaydı. Peki nasıl yapılacaktı.
Şirket içerisinde mobil tabanlı yazılım geliştiricinin olmaması büyük sorun yaşatmaktaydı. Alternatif çözümlerin devreye sokulması gerekliydi.

Dış kaynak kullanımı ?

- Maliyet açısından yüksek olması dezavantaj
- Platform bağımsızlığı olmaması ! Android geliştirme yapılırken , IOS geliştirme istenildiği taktirde maliyetin tekrar yükselmesi.
- En önemki kısımlardan birisi hata durumunda anlık müdale edilememesi, iletişim araçlarıyla ilgili mecralara iletişime geçip sorunun anlatılması vb..
cevap alınması tarih zaman gibi durumlar göze çarpması.
- E ticaret personelinin toplama yapamaması ve müşteri kayıplarının yaşanması.
- Destek ve bakım anlaşmaları
- Sözleşme dışına çıkılamaması ve yeni modüller doğrultusunda ek maliyetlerin oluşması.

gibi gibi sorunlar ortaya çıkmaktaydı,

Freelance yazılım geliştirme

- Uygulama maliyet açısından daha düşük bir fiyata yapılabilmekte.
- Geliştici bu tarz uygulamalar daha öncesinden tecrübeye sahip mi ?
- Uygulama tesliminden sonra geliştici yazılımcıya ulaşılabilecekmi ?
- Herhangi bir hata durumunda bizlere anlık destek verebilecekmi ?

gibi gibi sorunlar ortaya çıkmaktaydı.

Kurum içi Geliştirmeye karar kılınması

- Zor bir sürecin başlangıcı diyebiliriz. Yeni bir dilin öğrenilmesi, hataların oluşması ve hataların çözülmesi zaman kayıplarına sebebiyet vermekteydi.
Visual studio ortamında xamarin, PhoneGap alternatif çözümlerden biriydi. Benim istediğim tek kod üzerinden, platform bağımsızlığının, hızlı bir şekilde
sonuca ulaştırabilmesiydi.
Kod derlemesi yapabilmek, hata ayıklama, performans, api desteğinin güçlü olması, editor bakımından esnek olması, web servis entegrasyonları, vb.. özelliklerinden dolayı Delphi ile Firemonkey kullanarak geliştirilmesine karar kılındı.

7 günlük geliştirme beta ve test sürecinde

- Beta oluşturulması
- Component setlerinin ihtiyacı karşılaması
- Cross platform tek çatı altında hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulması.
- Çoklu cihaz test ekranlarının olması
- PAServer ile hata ayıklama işlemlerinin yapılabilmesi
- Esnek ve kullanıcı dostu editörün olması.
- İnternet üzerinden halen gelişmekte olan developer toplulukları, doküman ve materyallerin bulunması.
- Performans bakımından 100% CPU ve GPU üzerinden donanımla çalışması performansın artmasına olanak sağlaması.

Mayıs 2017 gibi hayata geçmesi planlanmaktadır. Beta ve test aşamalarında başarılı olundu. Elimdeki yoğunluk dolayısıyla inşallah hayırlısı olur.
Güzel bir çalışma ortaya çıkar.

Android Tabanlı Mobil ToplayıcılarSaygılarımla
Ersun PEHLİVAN

e ticaret mobil panel
www.onurmarket.com - E -Ticaret
onur market e ticaret
alışverişte onur sözü
onurmarket web site
onur market yazılım uzmanı
onur market e ticaret yazılım uzmanı
Şaypa e ticaret 
bursa e ticaret