Ersun PEHLİVAN

Software Developer / Process Management Consultant

Firemokey TabControl Kullanımı

Merhaba arkadaşlar firemonkey ile TabControl nesnemizi inceleyelim.  Common Control sekmesi içerisinden formumuza TabControl ekleyelim.

Eklediğimiz TabControl nesnemiz üzerinde sağ tıklayarak ItemsEditor açalım. ItemsEditor içerisinde TabItem' larımızı ekleyelim. TabItem seçili durumda Object Inspector penceresinden TabItem ismini, genişliğini ve TabItem özelliklerini değiştirebiliriz.Add Item dememiz yeterliÖrnek Formumuz görüldüğü gibi TabControl içerisine eklemiş olduğumuz TabItem 'larObject Inspector penceresine gelerek TabPosition sekmesi içerisinde Pozisyon özelliklerini düzenleyebiliriz.

 TabPosition İçerisinde Dots özelliği ile sekme içerisinde bizim belirlediğimiz Action ' lar ile TabItems içerisinde müdahale edebiliriz.Örnek Uygula

Örnek uygulamamıza bakacak olursak. Web siteniz olduğunuz düşünelim. Web sitesi içerisinde manşet slider içerisinde banner ' larınız bulunmakta. Slider içerisinde bulunan resimlerin mobil ortamda görmek isteyebilirsiniz.  

Fomurmuza 1 adet TabControl Ekleyelim TabPosition özelliğini Dots olarak seçelim. 

var bloğu içerisinde TTabItem, TImage, TMemoryStream nesnelerimizi değişken olarak tanımlayalım.  
TMemoryStream nesnemiz gelen verinin stream edilmesine olanak sağlamaktadır.

Formumuza IdHTTP1 nesnemizi ekleyelim.  IdHTTP komponenti , İnternet ortamında herhangi bir verinin alınabilmesine olanak sağlayan bileşen diyebiliriz.

liste := TTabItem.Create(Self); Create ile bir nesnenin kopyasını alalım.

TabControl1.BeginUpdate; ve TabControl1.EndUpdate; TabControl nesnemizi aktif edelim.

TabControl Örnek

procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject);
var
i :Byte;
liste :TTabItem;
resim :TImage;
MS :TMemoryStream;

begin

for i := 0 to 2 do
begin

liste := TTabItem.Create(Self);
liste.Name := 't' + i.ToString();

resim := TImage.Create(Self);

resim.Name := 'r' + i.ToString();
resim.Align := TAlignLayout.Client;

if i = 0 then
begin

MS := TMemoryStream.Create;

IdHTTP1.Get('http://www.ersunpehlivan.com/image.axd?picture=/delphi/delphi-57.jpg', MS);
resim.Bitmap.LoadFromStream(MS);

end;

if i = 1 then
begin

MS := TMemoryStream.Create;

IdHTTP1.Get('http://www.ersunpehlivan.com/image.axd?picture=/firemonkey/firemonkey-asp-net-web-api03.png', MS);
resim.Bitmap.LoadFromStream(MS);

end;

if i = 2 then
begin

MS := TMemoryStream.Create;

IdHTTP1.Get('http://www.ersunpehlivan.com//image.axd?picture=/delphi/delphi-win-2.jpg', MS);
resim.Bitmap.LoadFromStream(MS);

end;

TabControl1.BeginUpdate;

TabControl1.AddObject(liste);
TabControl1.Tabs[i].AddObject(resim);

TabControl1.EndUpdate;

end;

end;

 

Android ortamında Dots görünüm

 

Android ortamında Normal görünümSaygılarımla
Ersun PEHLİVAN

tabcontrol Kullanımı
firemonkey tabControl
IdHTTP Image Stream
IdHTTP LoadFromImage
firemonkey android tab
delphi android tab